Overzicht alle ongedierte die wij bestrijden

Bent u er al uit? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan →

 
Bedwants

Bedwants

De bedwants (Cimex lectularius), vroeger beter bekend als wandluis,[1] is een parasitair insect dat behoort tot de onderorde wantsen (Heteroptera). De soort werd voor het eerst wetenschappelijk beschreven door Carolus Linnaeus in 1758.

 
Bij

Bij

De honingbij (Apis mellifera) is een vliesvleugelig insect uit de familie bijen en het geslacht honingbijen (Apis). De honingbij is de bekendste bijensoort vanwege het algemene voorkomen en de grote aantallen exemplaren. 

 
Bruinband kakkerlak

Bruinband kakkerlak

Kakkerlakken (Blattodea) vormen een orde van insecten, die oppervlakkig enigszins lijken op kevers maar hiervan toch sterk verschillen, onder andere door het ontbreken van een volledige gedaanteverwisselingBidsprinkhanen en termieten zijn sterker verwant aan de kakkerlakken dan andere insectenorden. 

 
Bruine rat

Bruine rat

De bruine rat (Rattus norvegicus) is een zoogdier, behorende tot de orde van de knaagdieren. De soort is ook wel bekend onder de namen Noorse ratrioolratwaterratstadsrat, of kortweg rat met variëteiten laboratoriumrat en tamme rat

 
Duif

Duif

Duiven (Columbidae) vormen een familie van meestal middelgrote, compact gebouwde vogels met volle, ronde borst en kleine kop. Ze hebben een snelle, meestal rechtlijnige vlucht. Ze kunnen in tegenstelling tot andere vogels water met de snavel opzuigen. De jonge duiven worden met duivenmelk uit de krop gevoerd. Het mannetje heet doffer en het vrouwtje wordt duivin of gewoon duif genoemd.

 
Duitse kakkerlak

Duitse kakkerlak

De Duitse kakkerlak (Blattella germanica) is een insect uit de orde kakkerlakken en de familie Blattidae. De Duitse kakkerlak heeft een lichaamslengte van 11 tot 13 millimeter. Hij is geel tot licht oranjebruin, met op het halsschild enkele donkere lengtestrepen.

 
Gans

Gans

Ganzen zijn grote, zwaargebouwde watervogels uit de familie Anatidae (zwanen, ganzen en eenden). Hierbinnen behoren ze tot de onderfamilie Anserinae (zwanen en ganzen). Ganzen zijn gespecialiseerd in het grazen en leven meer op het land dan andere Anatidae. Daarvoor hebben ze sterke, vrij lange poten, die midden onder het lichaam geplaatst zijn. Hierdoor kunnen ze goed lopen. In Europa leven twee geslachten: Anser (Grijze ganzen) en Branta (Zwart-witte ganzen).

 
Huismuis

Huismuis

De huismuis (Mus musculus) is een knaagdier uit het geslacht Mus van de onderfamilie Murinae. De huismuis is een cultuurvolger, net als de zwarte en de bruine rat, die zich in de voetstappen van de mens over vrijwel de hele wereld heeft verspreid. Hierdoor zijn de huismuis en de bruine rat, na de mens, de zoogdieren met de grootste verspreiding ter wereld.

 
Meeuw

Meeuw

Meeuwen zijn zeevogels uit de familie Laridae en de orde steltloperachtigen (Charadriiformes). Er zijn 102 soorten benoemd.[1] Het zijn over het algemeen middelgrote tot vrij grote vogels, meestal grijs of wit, vaak met zwarte tekeningen op kop en snavel. Ze hebben een typische schelle, krijsende roep. De snavel is stevig en vrij lang, de poten zijn voorzien van zwemvliezen. De "echte" meeuwen variëren in formaat van de dwergmeeuw (120 g en 29 cm) tot de grote mantelmeeuw (1,75 kg en 76 cm).

 
Mier

Mier

Mieren zijn een groep van kolonievormende sociale insecten, die behoren tot de orde van vliesvleugeligen (Hymenoptera). Mieren hebben zich kunnen aanpassen aan zeer verschillende leefomgevingen.

 
Mol

Mol

De mol (Talpa europaea) is een hoofdzakelijk ondergronds levend zoogdier uit de familie der mollen (Talpidae). De wetenschappelijke naam van de soort werd in 1758 gepubliceerd door Carl Linnaeus.[2]

 
Oosterse kakkerlak

Oosterse kakkerlak

De oosterse kakkerlak, ook wel bakkerstor (Blatta orientalis) is een kakkerlak (en geen tor) uit de familie Blattidae

 
Papiervisje

Papiervisje

Het papiervisje (Ctenolepisma longicaudata), ook wel boekenvisje is een klein insect, behorend tot de familie Lepismatidae in de orde van de Zygentoma.

 
Spin

Spin

Spinnen (Araneae) zijn een orde van geleedpotigen die behoren tot de klasse van de spinachtigen (Arachnida). Andere spinachtigen worden ook wel met 'spin' aangeduid, zoals de zeespinnen en de zweepspinnen.

 
Spitsmuis

Spitsmuis

De spitsmuizen (Soricidae) vormen een grote familie van zoogdieren uit de orde der insecteneters (Eulipotyphla). De familie omvat 376 verschillende soorten in 26 geslachten[1] en is daarmee een van de grootste zoogdierfamilies.

 
Vlo

Vlo

Vlooien (Siphonaptera, ook wel Aphaniptera) behoren tot de orde van de gevleugelde insecten (Pterygota).[1] Ze hebben ondanks het feit dat ze tot de gevleugelde insecten behoren nooit vleugels, die hebben ze in de loop van hun evolutie verloren. 

 
Wesp

Wesp

Wespachtigen (Vespoidea) zijn een superfamilie van de onderorde Apocrita. Ook mieren behoren tot de wespachtigen, en er zijn nog een aantal andere superfamilies waarvan de soorten wespen worden genoemd.

 
Zilvervisje

Zilvervisje

Het zilvervisje (Lepisma saccharina, Vlaams: suikergast) is een klein insect, behorend tot de orde van de Zygentoma, een orde van primitieve insecten die volgens sommige taxonomen niet echt tot de insecten moet worden gerekend.

 
Zwarte rat

Zwarte rat

De zwarte rat (Rattus rattus) is een knaagdier van het geslacht Rattus uit de onderfamilie Murinae (muizen en ratten van de Oude Wereld). De zwarte rat is ook wel bekend onder de namen scheepsrathuisratdakrat en pestrat. In Nederland is de soort bijna volledig verdrongen door de bruine ratten, hoewel er berichten zijn dat het dier in het zuiden weer meer voorkomt.